February 24, 2020 - February 27, 2020

Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 1 commit do wszystkich gałęzi. Na master, 61 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 238odań i 829 usunięć.