stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Winbagility 712a9ee46b payload craft 2 lat temu
diibugger tools 2 lat temu
tools Tools 2 lat temu
code550.bin HBL loading ! 2 lat temu
codebin2js.py payload craft 2 lat temu
diibugger.mp4 Initial commit 2 lat temu
exploit.html payload craft 2 lat temu
illuminati.mp4 Initial commit 2 lat temu
index.html addition of css 2 lat temu
payload.js payload craft 2 lat temu
startDiibugger.bat tools 2 lat temu
startServer.bat Tools 2 lat temu
tcpgecko.mp4 Initial commit 2 lat temu
wiiuhaxx_loader.bin payload craft 2 lat temu