stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

47 wiersze
1.1 KiB

 1. import struct
 2. j = 0;
 3. """
 4. for i in range(0x2000):
 5. print "0x90, ",
 6. if i%32 == 31:
 7. print ""
 8. """
 9. print "["
 10. try:
 11. f = open("wiiuhaxx_loader.bin", "rb")
 12. while True:
 13. B = struct.unpack(">B", f.read(1))[0];
 14. print "0x%02x," % (B),
 15. j+=1
 16. except:
 17. print ""
 18. for i in range(j&0x03):
 19. print "0x00, "
 20. print ""
 21. #print "0x48, 0x00, 0x00, 0x05, 0x7c, 0x68, 0x02, 0xa6, 0x38, 0x80, 0x00, 0x48, 0x7c, 0x84, 0x1a, 0x14, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x7f, 0xa3, 0xeb, 0x78, 0x38, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x7c, 0xa5, 0x34, 0x30, 0x7c, 0xa9, 0x03, 0xa6, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x90, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x38, 0x63, 0x00, 0x04, 0x42, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x7c, 0x21, 0xf2, 0x14, 0x80, 0x61, 0x00, 0x04, 0x7c, 0x69, 0x03, 0xa6, 0x4e, 0x80, 0x04, 0x20,"
 22. print "0x00, 0x50, 0x00, 0x00,"
 23. j+=4
 24. try:
 25. f = open("code550.bin", "rb")
 26. while True:
 27. B = struct.unpack(">B", f.read(1))[0];
 28. print "0x%02x," % (B),
 29. j+=1
 30. except:
 31. print ""
 32. for i in range(j&0x03):
 33. print "0x00,"
 34. print ""
 35. #padding
 36. for i in range(j, 0x4000):
 37. print "0x90,",
 38. print ""
 39. print "]"