stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
c? 5c96c0f679 script for making commit number work 2 lat temu
diibugger tools 2 lat temu
payload script for making commit number work 2 lat temu
tools Tools 2 lat temu
README.md ssi for dynamic shit 2 lat temu
code550.bin return of HBL 2 lat temu
codebin2js.py little change 2 lat temu
diibugger.mp4 Initial commit 2 lat temu
illuminati.mp4 Initial commit 2 lat temu
index.html memes 2 lat temu
payload.js return of HBL 2 lat temu
post-merge.example script for making commit number work 2 lat temu
startDiibugger.bat tools 2 lat temu
startServer.bat Tools 2 lat temu
tcpgecko.mp4 Initial commit 2 lat temu
wiiuhaxx_loader.bin payload craft 2 lat temu

README.md

this is the code in use on http://u.drg.li/

you can download and host it on your own if you want, but you’ll require an nginx server with SSI enabled.