stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

4 wiersze
206 B

  1. #!/bin/sh
  2. # If you cloned this repo from git, you can copy this file to .git/hooks/post-merge to make the git commit version display at the bottom of the page work.
  3. git rev-parse --short HEAD > commit.html