stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

1 wiersz
90 B

  1. C:\Users\JmpCallPoo\AppData\Local\Programs\Python\Python35-32\python.exe diibugger/main.py