stUpiidhax, the Wii U 5.5.2 exploit (based on JSTypeHax) http://stupiid.ovh/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
c? 60f3369a93 oops no dont do that thats wrong no stop thats not right stop it please 2 lat temu
..
exploit-old.html Merge branch 'master' of github:jumpcallpop/wiiutest into upsteam-master 2 lat temu
exploit.html oops no dont do that thats wrong no stop thats not right stop it please 2 lat temu