Преглед на файлове

payload craft

pull/1/head
Winbagility преди 2 години
родител
ревизия
712a9ee46b
променени са 4 файла, в които са добавени 17 реда и са изтрити 11 реда
 1. +5
  -4
    codebin2js.py
 2. +8
  -4
    exploit.html
 3. +4
  -3
    payload.js
 4. Двоични данни
    wiiuhaxx_loader.bin

+ 5
- 4
codebin2js.py Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@ for i in range(0x2000):
print ""
"""
print "["
"""
try:
f = open("wiiuhaxx_loader.bin", "rb")
while True:
@@ -22,9 +22,10 @@ except:
for i in range(j&0x03):
print "0x00, "
print ""
"""
print "0x48, 0x00, 0x00, 0x05, 0x7c, 0x68, 0x02, 0xa6, 0x38, 0x80, 0x00, 0x48, 0x7c, 0x84, 0x1a, 0x14, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x7f, 0xa3, 0xeb, 0x78, 0x38, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x7c, 0xa5, 0x34, 0x30, 0x7c, 0xa9, 0x03, 0xa6, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x90, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x38, 0x63, 0x00, 0x04, 0x42, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x7c, 0x21, 0xf2, 0x14, 0x80, 0x61, 0x00, 0x04, 0x7c, 0x69, 0x03, 0xa6, 0x4e, 0x80, 0x04, 0x20,"
print "0x00, 0x40, 0x00, 0x00,"

#print "0x48, 0x00, 0x00, 0x05, 0x7c, 0x68, 0x02, 0xa6, 0x38, 0x80, 0x00, 0x48, 0x7c, 0x84, 0x1a, 0x14, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x7f, 0xa3, 0xeb, 0x78, 0x38, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x7c, 0xa5, 0x34, 0x30, 0x7c, 0xa9, 0x03, 0xa6, 0x80, 0xa4, 0x00, 0x00, 0x90, 0xa3, 0x00, 0x00, 0x38, 0x84, 0x00, 0x04, 0x38, 0x63, 0x00, 0x04, 0x42, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x7c, 0x21, 0xf2, 0x14, 0x80, 0x61, 0x00, 0x04, 0x7c, 0x69, 0x03, 0xa6, 0x4e, 0x80, 0x04, 0x20,"
print "0x00, 0x50, 0x00, 0x00,"
j+=4
try:
f = open("code550.bin", "rb")


+ 8
- 4
exploit.html
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 4
- 3
payload.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Двоични данни
wiiuhaxx_loader.bin Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис