tmux configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
c? b1dc1f7865 checking in configs 5 miesięcy temu
.tmux.conf checking in configs 5 miesięcy temu